RSMPV

ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS NOVĒRTĒŠANA

Izglītības nepieciešamība ir vitāla mūža garumā. Lai mūsu valsts sabiedrība attīstītos un pilnvērtīgi iekļautos strauji mainīgajā mūsdienu pasaulē, ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Latvijas – 2030, RSMT iesaistās kvalitatīvas un pieejamas izglītības mūža garumā nodrošināšanā.

RSMT veic ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, profesionālās kvalifikācijas piešķiršanai, kvalifikācijām:
– Fotogrāfs,
– Frizieris-stilists,
– Vizuālā tēla stilists,
– Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
.

Profesionālās kompetences novērtēšanas kārtību,  kādā novērtē apgūto profesionālo kompetenci, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei, nosaka Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”.

Lai pieteiktos profesionālās kompetences novērtēšanai ir jānokārto eksāmens.
Pieteikties eksāmenam var iesniedzot IESNIEGUMU adresētu Rīgas Stila un modes tehnikuma direktorei Ulrikai Naumovai.

Tehnikumā kontaktpersona par ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu – Ilona Cinīte, +371 27706213, ilona.cinite@rsmt.lv

Papildus informācija:
Profesionālās kompetences novērtēšanas kārtība | Izglītības kvalitātes valsts dienests
Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis | Likumi.lv
Iesnieguma paraugs profesionālās kompetences novērtēšanai 
Profesionālās izglītības likums

Nokārtojot eksāmenu, ir iespēja pieteikties izmaksu kompensācijai 90-100% apmērā. Vairāk informācijas –   Kā pieteikt izmaksu kompensāciju?