RSMPV

NODRABINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE

ES fondu logotipu ansamblis - ESF - krasains

2022.gada martā tika pabeigta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārta.
Divu mācību grupu MP5-480/2 un MP5-480/3 izglītojamie ieguva kvalifikāciju Šūvējs, sekmīgi nokārtojot profesionālo kvalifikācijas eksāmenu.


2021./2022.m.g. novembra beigās, decembrī un janvārī mācības beidza 3 mācību grupas (MP5-138/3; MP5-138/1; MP5-480/1) Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtā.  Mācību grupas MP5-480/1 izglītojamie ieguva kvalifikāciju „Šuvējs” beidzot profesionālās tālākizglītības programmu „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”.

IMG-20220119-WA0003 Kleita Kleita_2 Svārki
Tunika Kleita_1 MP5-480_1_kvalifikācijas_eksāmena_darbi


Sveicam mācību grupas MP5-138/6 izglītojamos ar modulārās profesionālās izglītības programmas “Lekālu apstrāde; Piegriešana; Šūto izstrādājumu izgatavošana” (138 h) moduļu apgūšanu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtas ietvaros! Mācību procesā radītas gan kleitas, gan bikses.

1 2 3.1 5
4.1 6 7


Sveicam mācību grupas MP5-80/1 izglītojamos ar modulārās profesionālās izglītības programmas „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” moduļa „Šūto izstrādājumu izgatavošana” (80.st.) apgūšanu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtas ietvaros!

Izglītojamo darbi ir mūsdienīgi un kreatīvi – maskas, kleitas, svārki, iepirkuma somas, spilvendrānas!

svārki spilvendrāna maska kleita iepirkuma soma


Apsveicam mācību grupas MP5-80/2 izglītojamos ar modulārās profesionālās izglītības programmas „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” moduļa „Šūto izstrādājumu izgatavošana” (80.st.) apgūšanu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtas ietvaros!

Izglītojamo darbi ir dažādi un radoši – kosmētikas somiņas, somiņas, spilvendrānas, atslēgu piekariņi un pat svārki!

Kosmētikas somiņa_somiņa Kosmētikas_somiņa_1 Kosmētikas_somiņa Kleita Atslēgu_piekariņi Spilvendrānas

 


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas dalībnieki,

2021.gada 5.februārī tika veikti grozījumi 2020.gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas nosaka, ka ārkārtējā situācija tiek pagarināta līdz 2021. gada 6.aprīlim un pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvi jāturpina nodrošināt attālināti.

Ņemot vērā, ka Rīgas Stila un modes tehnikuma mērķis ir nodrošināt augstāko izglītības kvalitāti un patiesu prasmju apguvi, esam izvērtējuši, ka daļu no plānotā nodarbību satura varam pasniegt attālinātā formā, nodrošinot mācību satura teorētiskās daļas apguvi un attiecīgās grupas ir informētas par attālināto mācību uzsākšanos un mācību praktisko norisi.

Šobrīd mums nav konkrētas informācijas par klātienes mācību atsākšanas iespējām, taču informēsim Jūs tiklīdz saņemsim atjaunotu informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas kolēģiem.

Mums ir nozīmīgs katrs mūsu klients un tam sniegtās zināšanas. Mēs gaidām iespēju satikt Jūs drošos apstākļos klātienē Rīgas Stila un modes tehnikuma telpās.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar projekta koordinatoriem:
Anna Laizāne mob.20101821
Sņežana Rakstiņa mob. 24203646


Rīgas Stila un modes tehnikums īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtu. Piedāvāto modulāro/profesionālo tālākizglītības programmu klāsts:

Izglītības programmu nosaukums Pretendentu pieteikumi Uzņemtie izglītojamie Grupu skaits
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (Šuvējs) / TĀL 480h 72 34 3
Lekālu apstrāde; Piegriešana; Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija / MOD 138h 101 66 6
Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija / MOD 80h 30 15 2
 Kopā 203 111 11

Tiek īstenots mācību process attālināti, piedāvājot tiešsaistes nodarbības Microsoft Teams platformā mūžizglītības kompetenču mācību kursos un profesionālo kompetenču mācību kursos – teorija, profesionālajā tālākizglītības programmā Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (480 st.).

Informāciju sagatavoja S.Rakstiņa un A.Laizāne

03.02.2021.


Pieteiksanas_5_karta (1)PIKC Rīgas Stila un modes tehnikums kopš 2019./2020.m.g. īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

2020. gada 22. septembrī sākas pieteikšanās mācībām projekta 5. kārtā. Pieteikšanās mācībām notiek tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv līdz 22.10.2020. 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros RSMT tiek piedāvāts šāds modulāro profesionālo/tālākizglītības programmu klāsts:

Modulis Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (modulis, 80 stundas)
Izsniedzamais dokuments:  Apliecība par moduļa apguvi
Moduļa īss apraksts: Moduļa apguve  nodrošina spējas sašūt izstrādājumus atbilstoši prasībām, ievērojot šūšanas secību, izmantojot racionālus un drošus darba paņēmienus un atvēlēto laiku.
Moduļa tēmas: Sagatavot detaļas pirms mezglu šūšanas; Sašūt detaļas, mezglus un izstrādājumus, ievērojot darba drošības prasības un izmantojot drošus darba paņēmienus; Izgatavot dekoratīvos elementus un izmantot dekorēšanas tehnikas; Veikt izstrādājumu izgatavošanas higrotermisko apstrādi; Novērtēt un novērst šūtā izstrādājuma nepilnības, izvēloties piemērotākos paņēmienus un materiālus.

Moduļu kopa Lekālu apstrāde; Piegriešana; Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (moduļu kopa, 138 stundas)
Izsniedzamais dokuments:Apliecība par moduļa apguvi
Moduļa īss apraksts: Moduļu kopa sastāv no trīs moduļiem, kuru apguve attīsta spējas noteikt cilvēka auguma mērus, veikt aprēķinus, atlasīt piegrieztnes, veikt izmaiņas piegrieztnēs, pielāgojot konkrētu cilvēku auguma mēriem, noteikt materiāla parametrus, saskaņot rakstu, veidot ekonomisku lekālu izvietojumu, piegriezt šūtos izstrādājumus, komplektēt un marķēt detaļas, aprēķināt materiālu faktisko izlietojumu, sašūt detaļas, mezglus un izstrādājumus,  izgatavot dekoratīvos elementus un izmantot dekorēšanas tehnikas, novērtēt un novērst šūtā izstrādājuma nepilnības, izvēloties piemērotākos paņēmienus un materiālus.

Profesionālās tālākizglītības programma Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (profesionālā tālākizglītības programma, 480 stundas)
Izsniedzamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Profesionālās tālākizglītības programmas īss apraksts: Programmas apguve nodrošina šuvēja darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, lai spētu atlasīt lekālus, izvēlēties materiālus un iekārtas, un izgatavot šūtos izstrādājumus pilnā apjomā vai veicot atsevišķu mezglu apstrādi atbilstošā kvalitātē un termiņā. Profesionālās tālākizglītības programmā ir iekļauti:
– Profesionālo kompetenču moduļi:
Darba organizācijā šūto izstrādājumu izgatavošanā, Tekstilmateriālu sagatavošana, Lekālu apstrāde, Piegriešana, Aprīkojuma sagatavošana un vīļu šūšana, Vīļu un mezglu šūšanas prakse, Šūto izstrādājumu izgatavošana, Funkcionālo materiālu apstrāde, Šuvēja prakse.
Mūžizglītības kompetenču moduļi: Sabiedrības un cilvēka drošība, Sociālās un pilsoniskās prasmes, Valodas, kultūras izpratne un izpausmes, t.sk. profesionālā terminoloģija, Iniciatīva un uzņēmējdarbība.  Kvalifikācijas Šuvējs ieguvi nodrošina visu modulārajā programmā  paredzēto kursu (moduļu) secīga apguve.
Kvalifikācijas prakses kopīgais stundu skaits ir 240 stundas. Kvalifikācijas prakse tiek īstenota tehnikuma telpās atbilstoši grupas mācību grafikam (darba dienas vakaros un/vai sestdienā).
Programmas noslēgumā jākārto kvalifikācijas eksāmens.

Pieaugušo izglītības mācības notiks darba dienu vakaros un/vai sestdienā atbilstoši attiecīgās grupas mācību grafikam.


2020.gada jūlijā 28 izglītojamie beidza mācības Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtā. Izglītojamie mācījās profesionālajā tālākizglītības programmā  „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, ar iegūstamo kvalifikāciju „Šuvējs” (640 st. un 480.st.)

IMG_1092Profesionālā kvalifikācijas eksāmena mācību grupas MP-480/3 izglītojamo darbi – iepirkšanās soma


2019./2020.m.g. janvārī un februārī 40 izglītojamie beidza mācības Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtā. Izglītojamie mācījās modulārās profesionālās izglītības programmās:
– “Šūto izstrādājumu konstruēšana un modelēšana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” (129.st.);
– “Lekālu apstrāde; Piegriešana; Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” (138.st.).

2019./2020.m.g. mācības turpina 44 izglītojamie, kas mācās tālākizglītības profesionālās izglītības programmā Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (640 st., 480 st.), iegūstamā profesionālā kvalifikācija Šuvējs.

kleita (2) zakete (1)

Fotogrāfijas: MP-138/3 izglītojamās izstrādājumi (kleita un žakete)


2019./2020.m.g. 1. mācību pusgads ir veiksmīgi aizvadīts. Prieks par iegūtajām zināšanām un prasmēm!

IMG_8869 IMG_2484JPG IMG_2470JPG IMG_2463JPG
IMG_2456JPG IMG_2449JPG IMG_2443JPG IMG_2434JPG

 


2019./2020.m.g. 1. semestrī 50 izglītojamie beidza mācības Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtā.

Izglītojamie mācījās modulārās profesionālās izglītības programmās:
– „Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” (80.st.);
– „Šūto izstrādājumu izgatavošana ar laikošanu / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” (103.st.);
– „Šūto izstrādājumu konstruēšana un modelēšana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” (129.st.);
– „Lekālu apstrāde; Piegriešana; Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” (138.st.)

Apsveicam izglītojamos ar panākumiem un novēlam veiksmi pārējiem izglītojamajiem, kas turpina apgūt modulārās/tālākizglītības profesionālās programmas!


2019.gada augustā mācības uzsāka 159 pieaugušie 13 profesionālās tālākizglītības/modulārās profesionālās izglītības programmās:

  • Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (640 st., 1.grupa), iegūstamā profesionālā kvalifikācija Šuvējs;
  • Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (480 st., 1.grupa, 2.grupa, 3.grupa), iegūstamā profesionālā kvalifikācija Šuvējs;
  • Lekālu apstrāde; Piegriešana; Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (138 st., 1.grupa, 2.grupa, 3.grupa);
  • Šūto izstrādājumu konstruēšana un modelēšana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (129 st., 1.grupa, 2.grupa, 3.grupa);
  • Šūto izstrādājumu izgatavošana ar laikošanu / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (103 st., 1 grupa);
  • Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija ar priekšzināšanām (80 st., 1a.grupa);
  • Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija bez priekšzināšanām (80 st., 1b.grupa).

Apsveicam ar 2019./2020.m.g. sākumu un novēlam saglabāt zinātkāri un vēlmi mācīties visas dzīves garumā!

Paldies par interesi un lielu pieteikumu skaitu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Diemžēl sakarā ar ierobežoto vietu skaitu, Rīgas Stila un modes tehnikums nevar nodrošināt apmācību visiem izvēlētajā pieaugušo izglītības programmā.


Macibas_pieaugusajiem_4.karta_FBSĀKAS PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM 4. KĀRTA

27.maijā atklāta ceturtā pieteikšanās kārta pieaugušo izglītības projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.
Pieteikšanās mācībām notiek tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv
līdz 28. jūnijam.
Pieaugušo izglītības projekta ietvaros RSMT var apgūt šādas 7 programmas.

BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM:

AR PRIEKŠZINĀŠANĀM

Kas_var_pieteikties_macibam-page-001 (1)Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:
– vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
– ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
– jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
– vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
– vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
– bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Lai pieteiktos kādai no šīm programmām spiediet šeit – Mācības pieaugušajiem un veiciet visus pieteikšanās procesa soļus.

Vairāk informācija par to, kā pieteikties skatiet šeit – Mācības pieaugušajiem: kā notiek pieteikšanās.

 

 

 


Projekta nosaukums: “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūru
Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu
Projekta īstenošanas termiņš: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējums: Kopējais attiecināmais finansējums 25 353 413 EUR:
– Eiropas Sociālā fonda finansējums 21 550 401 EUR
– Valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 EUR

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi: profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
RSMT aktivitātes projektā: profesionālās tālākizglītības programmu un moduļu īstenošana

Projekta mērķa grupa: Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:
— vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
— ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
— jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
— vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
— vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
— bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu”izpratnē.

Mācību maksa:
– mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
– mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Mērķa grupai pieejamais atbalsts:
– pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās,
– karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē,
– asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
– atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu.

Kontaktinformācija izglītības iestādē: Valda Krūmiņa, valda.krumina@rsmt.lv

Sīkāka informācija: www.macibaspieaugusajiem.lv

Macibas_pieaugusajiem_4.karta_majaslapai