RSMPV

Piesakies dambretes sacensībām līdz 5.decembrim

Gada nogalē, RSMT sporta nodaļa aicina Jūs piedalīties RSMT DAMBRETES sacensībās, kuras norisināsies 2023.gada 6.decembrī plkst. 13.30 tehnikuma sporta zālē.
Sacensībām drīkst pieteikties jebkurš tehnikuma izglītojamais un darbinieks. Vērtēšana individuāli.
Sacensību izspēles kārtība tiks noteikta pēc pieteikto dalībnieku skaita.
Spēlēsim pēc Latvijas Dambretes federācijas vienkāršotajiem 64 lauciņu dambretes noteikumiem.
Pieteikumus gaidīsim līdz otrdienas,  5.decembra plkst.15.00, iesniedzot tos sporta skolotājiem vai elektroniski e-klasē sporta organizatorei Dacei Miķelsonei.

SACENĪBU NOLIKUMS

NOTEIKUMI