RSMPV

Aicinām pieteikties badmintona sacensībām

Pirmdien, 18.martā plkst.13.30 notiks tehnikuma sacensības BADMINTONĀ.
Piedalās:  jebkurš tehnikuma izglītojamais un darbinieks.
Jaunietes – komandā 2 dalībnieki, jaunieši – individuāli.
Pieteikumus iesniegt līdz 17.marta plkst. 17.00 e-klasē Dacei Miķelsonei.
Pieteikumā precīzi jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds un grupas Nr.