RSMPV

Pārtikas diena, 16.oktobrī

RSMT Ekopadome aicina pievienoties un atzīmēt Pasaules pārtikas dienu, ko ik gadu atzīmē 16. oktobrī, noskatoties dokumentālo filmu “Pārtikas planēt”.

“Kopš 1981.gada 16.oktobrī ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija aicina atzīmēt Pasaules pārtikas dienu, lai aktualizētu sabiedrībā ar lauksaimniecības un pārtikas jomām saistītus izaicinājumus, motivētu pasaules iedzīvotājus sadarboties, meklējot un īstenojot risinājumus. Vairāk nekā 150 valstīs katru gadu tiek rīkoti dažādi pasākumi, kas vērš cilvēku uzmanību uz pasaules bada problēmu un rīcībām, kuras iespējams veikt visos sabiedrības līmeņos, lai nodrošinātu pārtikas drošību un pilnvērtīgu uzturu visiem pasaules iedzīvotājiem. Šogad pārtikas dienas tēma ir “Klimats mainās. Jāmainās arī pārtikai un lauksaimniecībai!”, un kampaņa vērsta uz ikviena cilvēka iesaisti savu iespēju robežās – ikdienas patēriņa paradumu maiņu uz tādiem, kas lieki netērē dabas resursus, kā arī motivē pārtikas ražotājus pievērst uzmanību ilgtspējībai. Tāpat arī valstu valdības tiek aicinātas iekļaut pārtikas drošību kā prioritāti savos klimata pārmaiņu rīcības plānos, jo viens no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir līdz 2030 gadam izskaust badu – un tas nav iespējams, ja neņem verā klimata pārmaiņu kontekstu un tā ietekmi uz lauksaimniecības ražīgumu.” (Vides izglītības fonds)