RSMPV

Pedagogu un darbinieku profesionālā pilnveide Kiprā

Vasarā mūsu pedagogi un darbinieki pilnveidoja savas prasmes un kompetences. Jūlija mēnesī Erasmus+ programmas projektā devās 3 grupas 16 cilvēku sastāvā.

Visas 3 Tehnikuma komandas devās uz 2. lielāko Kipras pilsētu Limassolu, lai papildinātu savas zināšanas angļu valodas lietojumā kā mutvārdos, tā biznesa angļu valodā.

Apmācībās piedalījās dalībnieki no vairāk nekā 15 Eiropas valstīm un mācību noslēgumā katra valsts prezentēja savu mītnes zemi un pārstāvēto organizāciju, kā arī iepazīstināja ar saviem ikdienas darba pienākumiem.

 

Visas dienas bija piepildītas, jo neskatoties uz intensīvām mācībām, grupu darbiem un prezentācijas gatavošanu, katru dienu bija iespēja iepazīt arī Kipras kultūru.

Projekts ļāva ne tikai apgūt jaunas zināšanas, iepazīt citu valstu kultūru, bet arī būt komandai – iepazīt savus kolēģus, sadarboties citā vidē, pielāgoties un pārstāvēt savu tehnikumu, iejusties audzēkņu lomā.