RSMPV

RSMT izglītojamie Erasmus+ projektā Sicīlijā

Šodien pirmo prakses dienu darba vidē Sicīlijā aizvada 10 mūsu izglītojamie no Frizieru – stilistu, Vizuālā tēla stilistu un Fotogrāfu 2. kursa grupām.

Svētdien veiksmīgi ieradušies pilsētā Barsellona Pozzo di Gotto, piedzīvojuši melno lietu, kā sveicienu no Etnas, un vakar iepazinušies ar uzņemošo organizāciju A ROOCA, jaunieši ir gatavi Erasmus+ programmas projekta ietvaros pavadīt 3 nedēļas mobilitātē un praktizēties vietējos uzņēmumos.

Visu mobilitātes kopējo laika posmu no 2023. gada 21. maija līdz 11.jūnijam, kopā ar izglītojamajiem projektā piedalās arī sociālais pedagogs Līga Strode – Miķelsone.