RSMPV

VAM – Valsts aizsardzības mācības

RSMT uzsāk Valsts aizsardzības mācības (VAM).
Apmācību nodarbības paredzētas 1 reizi mēnesī.
Pirmā nodarbība jau 20. septembrī.
Apmācību nodrošina – Jaunsardzes centra instruktori.

VAM mērķis ir veidot aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib un spēj aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā.

VAM uzdevumi:
attīstīt uz pilsoniskām vērtībām un uz pilsonisko apziņu balstītu Latvijai piederīgu personību, kas aktīvi līdzdarbojas un iesaistās politiskajā un sabiedriskajā dzīvē;
attīstīt un veidot izpratni par valsts aizsardzības prasmēm;
patstāvīgi pilnveidot savu fizisko sagatavotību (t. sk. veicot specifiskus militāros vingrinājumus);
pilnveidot zināšanas un prasmes, kas dod iespēju izglītības turpināšanai un karjeras veidošanai valsts aizsardzībā;
veicināt skolēnu interesi par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, militāro specialitāšu daudzveidību.

Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija