RSMPV

2017. gada iepirkumi

Rīgas Stila un modes tehnikums izsludina jaunu iepirkumu “Mācību līdzekļu, materiālu un palīgmateriālu iegāde friziera, friziera stilista un vizuālā tēla stilista profesionālo programmu apmācības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. RSMT 2017/12.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 05.decembrim, plkst. 10:00.
Nolikums pieejams šeit: Nolikums RSMPV 2017/12.
REZULTĀTS:
Rīgas Stila un modes tehnikums informē, ka iepirkuma “Mācību līdzekļu, materiālu un palīgmateriālu iegāde friziera, friziera stilista un vizuālā tēla stilista profesionālo programmu apmācības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. RSMPV 2017/12, ietvaros līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “GALERIJA BALTIK”, reģ. Nr.40003574010, par iepirkuma 1. un 2. daļu.

Ziņojums pieejams šeit – Zinojums 2017/12
Līgums pieejams šeit – Līgums ar “Galerija Baltic”


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rīgas Stila un modes tehnikuma vajadzībām”, identifikācijas Nr. RSMPV 2017/11.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 30.oktobrim, plkst. 10:00.
Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit: Iepirkuma nolikums RSMPV 2017/11
REZULTĀTS:
Rīgas Stila un modes tehnikums informē, ka iepirkuma “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rīgas Stila un modes tehnikuma vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. RSMPV 2017/11, ietvaros līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Eco Baltia vide”, reģ. Nr. 40003309841.
Ziņojums pieejams šeit – Ziņojums 2017/11.
Līguma projekts šeit – Līgums ar Eco Baltia Vide.


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Projekta dokumentācijas izstrāde Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcu aprīkošanai ar zibens aizsardzības sistēmu”, identifikācijas Nr. RSMPV 2017/10.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 20.septembrim, plkst. 10:00.
Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit: Iepirkuma nolikums RSMPV 2017/10.
REZULTĀTS:
Iepirkuma “Projekta dokumentācijas izstrāde Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcu aprīkošanai ar zibens aizsardzības sistēmu”, iepirkuma identifikācijas Nr. RSMPV 2017/10, ietvaros līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AURE-1”, reģ. Nr. 40003773426.
Ziņojums pieejams šeit – Zinojums 2017/10.
Līgums pieejams šeit – Līgums ar AURE-1.


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Infrastruktūras uzlabošana skolas dienesta viesnīcās Ūdeļu ielā 24 un Ūdeļu ielā 26, Rīgā”, identifikācijas Nr. RSMPV 2017/9.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10. jūlijam, plkst. 10:00.
Dokumentācija un papildus informācija:
Iepirkuma Nolikums RSMPV 2017/9
1. daļas darbu apjomi,
2. daļas darbu apjomi,
Atbildes uz jautājumiem.
REZULTĀTS:
Iepirkuma “Infrastruktūras uzlabošana skolas dienesta viesnīcās Ūdeļu ielā 24 un Ūdeļu ielā 26, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr. RSMPV 2017/9, ietvaros līgumslēgšanas tiesības piešķirtas šādiem pretendentiem:
Iepirkuma 1.daļā – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Anitra”, reģ. Nr. 50003045201, par piedāvāto līgumcenu 10 754,82 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
Iepirkuma 2.daļā – PS “VAAB”, reģ. Nr. 40103874946, par piedāvāto līgumcenu 26 322,51 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ziņojums pieejams šeit – Ziņojums 2017/9.
Līgumi: Līgums ar SIA “Anitra“, Līgums ar PS “VAAB“.


Rīgas Stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Infrastruktūras uzlabošana skolas dienesta viesnīcās Ūdeļu ielā 24 un Ūdeļu ielā 26, Rīgā”, identifikācijas Nr. RSMPV 2017/8.
Iepirkums ir PĀRTRAUKTS, jo nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā.
Lēmums


Rīgas Stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Mēbeļu iegāde dienesta viesnīcu vajadzībām”, identifikācijas Nr. RSMPV 2017/7.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 03. jūlijam, plkst. 10:00.
Nolikums pieejams šeit: Iepirkuma Nolikums RSMPV 2017/7.
REZULTĀTS:
Iepirkuma “Mēbeļu iegāde dienesta viesnīcu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. RSMPV 2017/7, ietvaros līgumslēgšanas tiesības piešķirtas šādiem pretendentiem:
Iepirkuma 1.daļā – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību L Bizness group, reģ. Nr. 41503057572, par piedāvāto līgumcenu 7 332,50 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
Iepirkuma 2.daļā – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “KRAFTS UN PARTNERI”, reģ. Nr.40003439828, par piedāvāto līgumcenu 8 350,00 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
Iepirkuma 3.daļā – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Lazurīts S”, reģ. Nr. 40103480667, par piedāvāto līgumcenu 219,80 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ziņojums pieejams šeit – Zinojums 2017/7.
Līgumi: Līgums ar SIA “Krafts un Partneri”Līgums ar  SIA “L Bizness Group”Līgums ar SIA “Lazurīts S”.


Rīgas stila un modes tehnikums izsludina iepirkumu “Dokumentācijas izstrāde Rīgas stila un modes tehnikuma pārvaldīšanā esošo būvju nojaukšanai”, Iepirkuma identifikācijas Nr. RSMPV 2017/6.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 13.martam, plkst. 10:00.
Dokumentācija un papildus informācija:
– Iepirkuma Nolikums RSMPV 2017/6,
– Šautuves tehniskas apsekošanas atzinums
Veselības kompleksa tehniskas apsekošanas atzinums
Noliktavas tehniskas apsekošanas atzinums
Atbildes uz jautajumiem
REZULTĀTS:
RSMT paziņo, ka iepirkuma “Dokumentācijas izstrāde Rīgas stila un modes tehnikuma pārvaldīšanā esošo būvju nojaukšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. RSMPV 2017/6, ietvaros līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Timaks būve”, reģ. Nr. 40003859230, par piedāvāto līgumcenu 945,00 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums un Līgums ar “Timaks būve”


Rīgas Stila un modes profesionālā  vidusskola paziņo, ka iepirkuma “Juridisko pakalpojumu sniegšana Rīgas Stila un modes profesionālajā vidusskolā”, identifikācijas Nr. RSMPV 2017/5, ietvaros līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Cvir”, reģ. Nr. 40103428197.
Lēmums un Līgums.