RSMPV

RSMT izsludina izsoli Par ēkas Ūdeļu ielā 22B, Rīgā, Ūdeļu ielā 24, Rīgā un Ūdeļu ielā 26, Rīgā, daļas iznomāšanu tirdzniecības (dzērienu, uzkodu) automātu izvietošanai.
Izsoles sludinājums publicēts VNI mājas lapā un pieejams šeit: https://www.vni.lv/sludinajumi/pardosana-un-iznomasana/iznoma
Pretendentiem savi pieteikumi jāiesniedz RSMT ne vēlāk līdz 2020.gada 18. oktobrim, pl. 10:00.
Izsoles dokumentācija: Rakstisks izsoles nolikums un 1. Pielikums: Telpu plāns.


RSMT izsludina izsoli ar mērķis – nomas objekta iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu. Nomas objekts  – neapdzīvojama telpa.
Pretendentiem savi pieteikumi jāiesniedz RSMT ne vēlāk līdz 2020.gada 29.maijam, plkst. 10:00.
Izsoles dokumentācija: Rakstisks izsoles nolikums un 1. Pielikums: Telpu plāns – Nomas objekts.