RSMPV

 

RSMT Atskaite “Atbilstība profesionālās izglītības kompetences centra statusa kritērijiem 2020./2021.m.g.”

2021. gada nogalē Izglītības un zinātnes ministrija izteica pateicību RSMT  augsta līmeņa pedagogiem:

  • Lilijai Tauriņai – par augstu profesionalitāti un radošu pieeju mācību procesā
  • Natālijai Vinogradovai – par ieguldījumu skaistumkopšanas nozares attīstības veicināšanā
  • Lindai Ratutai – par ieguldījumu vizuālo mediju (fotogrāfija, foto dizains, multimediju dizains) attīstībā
  • Imantam Adleram – par ieguldījumu vizuālo mediju attīstībā un jauno speciālistu sagatavošanā

PALDIES par Jūsu ieguldīto laiku, sirdi un darbu zināšanu un prasmju nodošanā jaunajiem speciālistiem!

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMI:
RSMT pašvērtējuma ziņojums 2022./2023.
RSMT Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.
RSMT Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.
RSMT pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.
RSMT pašnovērtējuma ziņojums 2018
RSMT pašnovērtējuma ziņojums 2017