RSMPV

Iekšējie noteikumi

 

Dienesta viesnīca

Pedagogiem un darbiniekiem

Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējie noteikumi: Trauksmes cēlēju ziņojumu aprites kārtība un Pielikums Nr.2 – ziņojumu

Rīkojumi

Rīkojums par atbrīvojumu no nomas maksas – Rīkojums Nr.1-8/15.1-2022.
Rīkojums par atbrīvošanu no nomas maksas sakarā ar valstī izsludinātās ārkārtas situāciju – Rīkojums  Nr.2-1/300p-2020.
Rīkojums par epidemioloģiskās drošības pasākumu veikšanu – Rīkojums Nr. 2-1/459p-2020.
Rīkojums par iekšējās kārtības normatīvo aktu saskaņošanu dienesta viesnīcas īrniekiem – Rīkojums Nr.2-1/590p
Rīkojums par izmaiņām iekšējo noteikumu “Par lietotnes “Mana skola” izmantošanu un izglītojamā un darbinieka apliecības izsniegšanas un lietošanas kārtību” – Rīkojums Nr. 1-8/139-2022
Rīkojums par maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu – Rīkojums Nr.1-8/025-2021.
Rīkojums par nomas maksas samazinājumu – Rīkojums Nr. 1-8/35.1-2022.
Rīkojums par videonovērošanas personas datu apstrādes organizāciju mācību frizētavās – Rīkojums Nr.2-1/655p

Vadlīnijas un programmas:

RSMT Konsultāciju grafika izmaiņu vadlīnijas
RSMT Ekoskolas ieviešanas un īstenošanas vadlīnijas 2021
RSMT Karjeras izglītības programma 2020