RSMPV

RSMT 2016.gada 29.martā ir dibināts skolas Konvents.
Konventa dalībnieki ir:

Personas
vārds, uzvārds
Pārstāvētā iestāde vai uzņēmums Ieņemamais amats iestādē vai uzņēmumā Amats konventā
Vija Krūmiņa Latvijas frizieru un kosmetologu asociācija;
Tūrisma un skaistumkopšanas profesiju Nozaru ekspertu padome
valdes priekšsēdētāja vietniece;
ekspertu padomes locekle
Konventa priekšsēdētāja
Silvija Voitišķis Rīgas Stila un modes tehnikums direktore līdz 2020.g. Konventa priekšsēdētājas vietniece
Dzintra Gorbunova Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departaments profesionālās izglītības vecākā referente Konventa loceklis
Guntis Strazds Vieglās Rūpniecības uzņēmumu asociācija;
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu Nozares ekspertu padome
prezidents;
ekspertu padomes loceklis
Konventa loceklis
Arno Marnics Drukas un mediju tehnoloģiju Nozares ekspertu padome ekspertu padomes loceklis Konventa loceklis
Lāsma Vesere SIA “LBV” (kosmetoloģijas pakalpojumi) valdes priekšsēdētāja, īpašniece Konventa loceklis
Žanete Krūmiņa SIA “Dzintras frizētavas pluss” direktore Konventa loceklis

RSMT sadarbība ar Valsts institūcijām

Sadarbības partneri Sadarbības joma Kontaktinformācija Adrese
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)
Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments
skolvadības, profesionālās izglītības jautājumi Departamenta direktore Rūta Gintaute – Marihina
www.izm.gov.lv
Vaļņu iela 2, Rīga
Valts izglītības attīstības aģentūra  (VIAA) Eiropas Sociālais fonda projekti;
Erasmus+ starptautiskās sadarbības projekti
Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas projekta vadītāja Kristīne Logina;
Erasmus+ programmas departamenta direktore Zane Gailīte
www.viaa.gov.lv
Vaļņu iela 1, Rīga
Valsts izglītības satura centrs (VISC)
Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļa, Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļa
profesionālās izglītības saturs un pārbaudījumi Nodaļu vadītāji:
Ronalds Saksons,
Māris Dukurs
www.visc.gov.lv 
Vaļņu iela 2, Rīga
Ieslodzījuma vietu pārvalde Mācību programmas īstenošana Resocializācijas daļa
Tālr.: 67290258
Stabu iela 89, Rīga, LV-1009

RSMT sadarbība ar nevalstiskām organizācijām, darba devēju organizācijām un to apvienībām un nozares komersantiem

Sadarbības partneri Sadarbības joma Kontaktinformācija Adrese

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

 

Darba vidē balstītas izglītības (DVB) Projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr. 8.5.1.0/16/I/001) īstenošana vadības komanda: Jolanta Vjakse, projekta vadītāja, Tālr.: 29471150,  vjakse@lddk.lv
Latvijas Amatniecības kamera (LAK)
 • Profesionālās izglītības īstenošana;
 • Izglītības programmu attīstība;
 • Amatniecības kustības popularizēšana;
 • Mācību līdzekļu veidošana;
 • Karjeras izvēles pasākumu organizēšana

Informācijas birojs tālr.: 67213007, lak@lak.lv

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007, diana@lak.lv

Amatu iela 5, Rīga, LV-1050
Latvijas frizieru un kosmetologu asociācija (LFKA)
 • Izglītības programmu un eksaminācijas satura izstrāde un aktualizācija;
 • Darba vidē balstītas izglītības (DVB) īstenošana;
 • Projektu īstenošana;
 • Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana;
 • Uzņēmumu  speciālistu vieslekciju nodrošināšana;
 • Mācību programmu saturam nepieciešamā materiālitehniskā nodrošinājuma modernizācija;
 • Profesionālās pilnveides semināru organizēšana pedagogiem.
Tālr.: 67811072 Jomas 66, Jūrmala, LV-2015
Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācija (LKKA) info@lkka-cidesco.lv
Tālr.: 22847474
J. Asara iela 5, Rīga,
LV-1009,
Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija (VRUA) Tālr.: 67039745 Elizabetes iela 2,  Rīga, LV-1010
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu nozaru ekspertu padome (NEP) NEP koordinatore: Anete Jekuma anete.jekuma@lddk.lv
Tālr.: 67225162
Mob.: 20212635
 
Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padome (NEP) NEP koordinatore: Anete Jekuma anete.jekuma@lddk.lv
Tālr.: 67225162
Mob.: 20212635
 
Drukas un mediju tehnoloģiju nozaru ekspertu padome (NEP) NEP koordinatore:
Daiga Bukonte
daiga.bukonte@lddk.lv
Tālr.: 67225162
Mob.:
 28783500

RSMT sadarbība ar citām izglītības iestādēm

Sadarbības partneri Sadarbības joma Kontaktinformācija Adrese
Rīgas Tehniskā universitātes Dizaina tehnoloģiju institūts pedagogu profesionālās pilnveides kursi;
Karjeras izvēles pasākumu organizēšana
Dizaina tehnoloģiju institūta direktore Asoc.prof. Dr.sc.ing. Dana Beļakova Ķīpsalas 6 – 215, Rīga
Baltijas Datoru akadēmija pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Projektu vadītāja

Marija Vilne

Tallinas iela 4, Rīga
Mācību centrs “Bogomolov’Image School” Informācijas apmaiņa skaistumkopšanas jomā;
Kopīgi projekti izglītības jomā;
Pedagogu profesionālā pilnveide
Tālr.: 29923168
info@bogomolov.lv
Kr.Barona iela 24/26, Rīga, LV-1050
Eiropas Tālmācības vidusskola pedagogu profesionālās pilnveides kursi Profesionālās kompetences pilnveides kursu projektu koordinatore Laura Lika Lomonosova ielā 1k-4, 312. telpā (3.stāvs), Rīga