RSMPV

Skolas vadība

rsz_direktore_ulrihanaumova

Direktore – Ulrika Naumova

Rīgas Stila un modes tehnikuma izaugsme lielā mērā atkarīga no nemainīgi laba un laikmetam atbilstoša sniegto pakalpojumu groza kvalitātes, kas nenoliedzami ietver labāko pieejamo pedagogu nodrošinājumu. Izaicinājums ir būt radošiem un mūsdienīgiem, spējot ātri reaģēt uz darba tirgus mainīgajām vajadzībām un progresējošo nepieciešamību pēc mūžizglītības.
Lielākais izaicinājums izglītības politikas mērogā ir būt aktīviem pārmaiņu dalībniekiem un pat vadošajiem viedokļu paudējiem, pārejot uz kompetencēs balstītu izglītības saturu, izmantojot visus iespējamos personāla un intelektuālos resursus mērķa sasniegšanai.
Turpinot Rīgas Stila un modes tehnikuma tradīcijas un pilnveidojoties, ņemot vērā vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes, jāattīsta aizvien vairāk inovāciju. Videi draudzīga izglītības vide un izglītības process mūsdienās nav vērtējama kā iegriba vai vēlme, tā jāievieš izglītības iestādēs.  Jaunas izglītības programmas ilgtspējīgas ražošanas, resursu taupīšanas, materiālu atkārtotas izmantošanas un pārstrādes jomā ir vērtējama kā attīstības niša. Lai nodrošinātu vispusīgi attīstītu personību veidošanos, jāuzlabo izglītojamo iespējas iesaistīties visa veida fiziskās aktivitātēs, kā arī kultūras jomas aktivitātēs. Būtiski veikt darbības, lai noturētu stabilu izglītojamo skaitu un veicinātu tā pieaugumu, arī attīstot pieaugušo izglītības piedāvājumu.
Uzskatu, ka Rīgas Stila un modes tehnikumā ir lielisks potenciāls, lai attīstītos par sabiedrības izglītības centru, kas piedāvā izglītības pakalpojumus iedzīvotājiem visas dzīves garumā.

RSMT vadības pieņemšanas laiki 2023./2024.m.g.
Pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo darbinieku, nepieciešamības gadījumā saskaņot citu tikšanās laiku.

Direktore Ulrika Naumova
Mob. 29793455 ulrika.naumova@rsmt.lv
Direktores vietniece praktisko mācību un darba vidē balstītu mācību darbā  Ilona Cinīte
Mob. 27706213 ilona.cinite@rsmt.lv Pirmdien,
no plkst. 14.00 līdz 17.00
Direktores vietniece izglītības un stratēģiskās attīstības jautājumos Jūlija Opikova Mob. 27706203 jūlija.opikova@rsmt.lv Otrdien,
no plkst. 14.00 līdz 17.00
Praktisko mācību nodrošināšanas nodaļas vadītāja Inga Zemzariņa Mob. 27706211 inga.zemzariņa@rsmt.lv Pirmdien,
no plkst. 14.00 līdz 17.00
Metodiskā atbalsta un pieaugušo izglītības nodaļas vadītājs Zeltīte Pilskalne
Mob. 27706206 zeltite.pilskalne@rsmt.lv Ceturtdien,
no plkst. 14.00 līdz 17.00
Pieaugušo izglītības vadītāja Kristīne Lāriņa Mob. 27706212 kristine.larina@rsmt.lv