RSMPV

Par Skolas Vēsturi

1964. gada 4. maijā Rīgā tiek dibināta jauna izglītības iestāde – 34. pilsētas profesionāli tehniskā skola. Tās galvenais uzdevums – kadru sagatavošana sadzīves pakalpojumu uzņēmumiem. Sadzīves pakalpojumu ministrija šī uzdevuma īstenošanai iedala telpas Dzirnavu ielā. (Tagad šajā vietā atrodas Radisson Blu Hotel Latvija.)
1964. gada 26.oktobrī mācības uzsāka topošie frizieri, pulksteņu remontētāji un apavu remontētāji.
1966. gada 15.janvārī skola tiek pārcelta uz Ūdeļu ielu 10, kur mācības notiek:
– frizieriem,
– pulksteņmeistariem
– apavniekiem
– ķīmiskās tīrīšanas operatoriem
Skolā darbojas ēdnīca un bibliotēka, kā arī ir izveidotas darbnīcas apavniekiem un pulksteņmeistariem. Frizieriem praktiskās mācības notiek Rīgas pilsētas frizētavās, bet sporta nodarbības – Rīgas 20.vidusskolas sporta zālē.
1966. gada 12. septembrī mācības skolā uzsāk Fotogrāfi. Pirmo fotogrāfu vidū ir Imants Adlers – pašlaik skolas pedagogs.
1967. gadā Sadzīves pakalpojumu ministrija  pieņem lēmumu- izstrādāt projektu un uzcelt jaunu skolas ēku kompleksu 600 audzēkņiem.
1974. gada 1.septembrī skola uzsāk darbu kā Rīgas 34. profesionāli tehniskā vidusskola, kurā līdztekus friziera, pulksteņu remontētāja un individuālā apavu izgatavotāja profesijām jaunieši iegūst arī vidējo izglītību.
1976. gadā tiek uzņemti audzēkņi drēbnieka profesijas apguvei.
1978. gada 1. septembrī skolas rīcībā  tiek nodots administratīvais korpuss, sporta zāle, ēdnīca un skolas zāle.
1980. gada 1. septembrī mācības skolā uzsāk radiomehāniķa profesijas audzēkņi.
1985. gada 1. septembrī tiek uzņemti audzēkņi stjuarta profesijas apguvei.
1995. gada 21. novembrī skolai tiek mainīts nosaukums – Rīgas 34. arodvidusskola
2001. gada 1. septembrī mācības uzsāk kosmētiķa profesijas audzēkņi.
2003. gada 2. janvārī Rīgas 34. arodvidusskolai tiek pievienota Rīgas 44. arodvidusskola. Šajā laikā arī sabiedrībā īpašu aktualitāti ieguva mūžizglītības jēdziens, kur izflītība un zināšanas palīdz integrēties ārkārtīgi mainīgajā mūsdienu sabiedrībā. Skolai ir izveidotas vairākas nodaļas:
Juglas nodaļa (Frizieris, Vizāžists, Šūto izstrādājumu izgatavotājs, Fotogrāfs, Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošais kurss),
Iļģuciema cietuma izglītības sektors (drēbnieks; pavāra palīgs; frizieris),
Brasas cietuma izglītības sektors (drēbnieks) un
Centrālcietuma izglītības sektors (drēbnieks).

2008. gada 1. jūlijā skolai tiek mainīts nosaukums – Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola. Skolā visas izglītības programmas ir licencētas un akreditētas.
Skolas struktūrvienībā (līdz 2008.g. 1.jūlijam) bija divi mācību un eksaminācijas centri: Drēbnieku mācību un eksaminācijas centrs (no 1995. g.) un Frizieru mācību un eksaminācijas centrs (no 1999.g.). No 2008. gada 1. jūlija skolas struktūrvienībā ir mācību metodiskais centrs.

2017. gada 16. februārī skolai tiek piešķirts jauns statuss – profesionālās izglītības kompetences centrs un jauns nosaukums – Rīgas Stila un modes tehnikums.

2023.gada 1.janvāra stājas spēkā jauns statuss – tehnikums – ko noteica Izglītības un zinātnes ministrija ar 2022.gada 13.decembra rīkojumu Nr.898 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu statusa noteikšanu un to nosaukumiem”.

Laika periodā no 1964.- 2016. gadam skolā uzņemti mācīties 23195 audzēkņi.