RSMPV

Pieaugušo izglītība

ESI KONKURĒTSPĒJĪGS! UZDROŠINIES MĀCĪTIES MŪŽA GARUMĀ!

Latvijas nākotnes redzējuma pamatā ir cilvēku prasmes, kuras nepārtraukti jāpapildina, lai elastīgi pielāgotos mainīgajiem mūsdienu darba apstākļiem.

.

Organizējam maksas izglītības programmu piedāvājumu. Savu izvēli izdari jau šodien!
Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai sadaļā AKTUALITĀTES!

 

RSMT iesaistās kvalitatīvas izglītības mūža garumā nodrošināšanā, piedāvājot gan garākas profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmas, gan īsākus kursus un meistarklases ikvienam interesentam. Iepazīties ar aktuālajiem kursiem un pieteikties tiem variet sadaļā MAKSAS PROGRAMMAS UN KURSI.

 

RSMT veic ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu šādām kvalifikācijām: – Fotogrāfs, – Frizieris-stilists, – Vizuālā tēla stilists, – Tērpu izgatavošanas un stila speciālists.
Lai pieteiktos profesionālās kompetences novērtēšanai ir jānokārto eksāmens. Kā to izdarīt, lasi sadaļā ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS NOVĒRTĒŠANA.

No 2017. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim RSMT bija Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbības partneris, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001, nodrošinot mācības profesionālās tālākizglītības programmu moduļus tekstila nozarē. Vairāk par Pieaugušo mācībām RSMT ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu var lasīt sadaļā NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE.