RSMPV

Pieaugušo izglītība

Izglītības nepieciešamība ir vitāla mūža garumā. Lai mūsu valsts sabiedrība attīstītos un pilnvērtīgi iekļautos strauji mainīgajā mūsdienu pasaulē, ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Latvijas 2030., RSMT iesaistās kvalitatīvas un pieejamas izglītības mūža garumā nodrošināšanā.


RSMT veic ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, profesionālās kvalifikācijas piešķiršanai, kvalifikācijām:
– Fotogrāfs,
– Frizieris-stilists,
– Vizuālā tēla stilists,
– Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
.

Profesionālās kompetences novērtēšanas kārtību,  kādā novērtē apgūto profesionālo kompetenci, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei, nosaka Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”.

Lai pieteiktos profesionālās kompetences novērtēšanai ir jānokārto eksāmens.
Pieteikties eksāmenam var iesniedzot iesniegumu adresētu Rīgas Stila un modes tehnikuma direktorei U.Naumovai.

Tehnikumā kontaktpersona par ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu – Ilona Cinīte, +371 27706213, ilona.cinite@rsmt.lv

Papildus informācija:
Profesionālās kompetences novērtēšanas kārtība | Izglītības kvalitātes valsts dienests
Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis | Likumi.lv
Iesnieguma paraugs profesionālās kompetences novērtēšanai 
Profesionālās izglītības likums

Nokārtojot eksāmenu, ir iespēja pieteikties izmaksu kompensācijai 90-100% apmērā. Vairāk informācijas –   Kā pieteikt izmaksu kompensāciju?


Maksas_progr

 

Maksas izglītības iespējas

Tehnikuma piedāvā apgūt profesionālās pilnveides programmas vai neformālās izglītības kursus profesionālu pedagogu un ekspertu vadībā!

Vairāk par programmām, pasniedzējiem, apmācību laikiem un pieteikšanos ir lasāma sadaļā “Profesionālās pilnveides maksas programmas”.

 


Macibas_pieaugusajiem_4.karta_FB

Tehnikums nodrošina izglītības iespējas arī nodarbinātām personām, kas klātienes mācībās pilnajās profesionālajās izglītības programmās nevar iekļauties.
RSMT ir sadarbības partneris Valsts attīstības aģentūrai, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, nodrošinot projekta dalībnieku apmācību tekstilnozares programmās.

„Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta nosaukums: “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
– Latvijas pašvaldībām,
– Latvijas izglītības iestādēm,
– Nodarbinātības valsts aģentūru
Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu
Projekta īstenošanas termiņš: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējums: Kopējais attiecināmais finansējums 25 353 413 EUR: – Eiropas Sociālā fonda finansējums 21 550 401 EUR, – Valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 EUR

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi: profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

RSMT aktivitātes projektā: profesionālās tālākizglītības programmu un moduļu īstenošana tekstila nozarē.
Vairāk par Pieaugušo mācībām RSMT ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu var lasīt sadaļā “Nodarbināto personu profesionālā pilnveide”.
Sīkāka informācija par ESF projektu arī : www.macibaspieaugusajiem.lv

ES fondu logotipu ansamblis - ESF - krasains