RSMPV

Drēbnieks
Kvalifikācijas līmenis Programmas īstenošanas forma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Nodarbību režīms
3. profesionālās
kvalifikācijas līmenis,
4. LKI līmenis*
Klātiene Vidējā izglītība 1,5 gadi (2120 stundas) Katru dienu

* Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Kas ir DRĒBNIEKS?

DRĒBNIEKS ir speciālists, kurš konstruē pamatpiegrieztnes, modelē, piegriež un izgatavo šūtos izstrādājumus saskaņā ar klienta vēlmēm, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli.

Ko spēj DRĒBNIEKS?

1. Veidot pozitīvu saskarsmi un sadarboties ar klientu šūtā izstrādājuma izgatavošanā.
2. Konstruēt un modelēt dažādu izstrādājumu pamatpiegrieztnes,
3. Piegriezt izstrādājumu, ievērojot materiāla virzienu un rakstu.
4. Pielaikot izstrādājumus un veikt nepieciešamās korekcijas,
5. Sašūt izstrādājumus, ievērojot izgatavošanas tehnoloģiju,
6. Ievērot darba un vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un kolēģu veselībai.
7. Sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem un uzņēmumiem.
8. Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.
9. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu, ievērot darba tiesisko attiecību normas.
10. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
11. Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā, lietot profesionālo terminoloģiju.

Mācības organizētas pēc moduļu (kursu) principa

Moduļi:
– Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā,
– Tekstilmateriālu sagatavošana,
– Lekālu apstrāde,
– Piegriešana,
– Aprīkojuma sagatavošana un vīļu šūšana,
– Vīļu un mezglu šūšanas prakse,
– Šūto izstrādājumu izgatavošana,
– Šūto izstrādājumu konstruēšana un modelēšana,
– Šūto izstrādājumu izgatavošana ar laikošanu,
– Drēbnieka prakse.

Mūžizglītības kompetenču kursi (moduļi):
– Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2. līmenis),
– Sociālās un pilsoniskās prasmes (1., 2. līmenis),
– Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2. līmenis, t.sk. profesionālajā terminoloģijā),
– Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2. līmenis).

Interesē? Piesakies tagad – spied šeit!