RSMPV

Fotogrāfs
Kvalifikācijas līmenis Programmas īstenošanas forma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Nodarbību režīms
3. profesionālās kvalifikācijas līmenis,
4. LKI līmenis*
Klātiene Vidējā 2 gadi (3120 stundas) Katru dienu

* Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Fotogrāfs ir speciālists, kurš rada un apstrādā estētiski augstvērtīgu (profesionālu) fotogrāfisku attēlu, veic materiālu novērtēšanu, atlasi un saglabāšanu, atbilstoši darba devēja vai individuālā pasūtītāja uzdevumam. Fotogrāfs strādā individuāli vai uzņēmumos, kas sniedz fotografēšanas pakalpojumus vai pielieto fotogrāfiskus attēlus uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai, kura nav saistīta ar fotografēšanu.

Kas jāmācās:

Izstrādāt idejas koncepciju darba uzdevumam; apzināt fotografēšanai nepieciešamos tehniskos līdzekļus un sagatavot tos fotografēšanai; izvēlēties fotografēšanas laiku un vietu; novērtēt fotografēšanas vidi un izvietot objektu/modeli vidē; veidot augstvērtīgu kadra kompozīciju; uzstādīt tehniskos līdzekļus; fotografēt, izmantojot digitālās vai analogās tehnoloģijas; lietot safotografētā materiāla apstrādes datorprogrammas vai analogās tehnoloģijas; veikt safotografētā materiāla sagatavošanu drukai; lietot analogās tehnoloģijas fotogrāfiju izgatavošanā; prezentēt safotografēto materiālu.
Pielietot fotogrāfa profesionālajā darbībā citas prasmes: video filmēšanas un montāžas principus; grafikas dizaina principus; skaņu audiovizuālajos materiālos nepieciešamības gadījumā; animācijas pamatprincipus.
Ievērot darba un vides aizsardzības noteikumus, ievērot darba tiesisko attiecību normas. Sadarboties ar fotografēšanas procesā iesaistītajām personām; risināt konfliktsituācijas; veikt ar fotografēšanu saistīto izmaksu aprēķinus; lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; pastāvīgi pilnveidot savu personību; pilnveidot profesionālo kvalifikāciju; plānot darba laiku; veikt darba uzdevumus atbilstoši uzņēmējdarbības principiem.

Interesē? Piesakies tagad – spied šeit!