RSMPV

Kosmētiķis
Kvalifikācijas līmenis Programmas īstenošanas forma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Nodarbību režīms
3. profesionālās kvalifikācijas līmenis,
4. LKI līmenis*
Klātiene Vidējā 2 gadi Katru dienu

* LKI līmenis – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Kvalifikācijas apraksts:

Kosmētiķis ir skaistuma terapijas speciālists, kas nokārtojis sertifikācijas eksāmenu un ieguvis tiesības patstāvīgi strādāt skaistumkopšanas, kosmētikas salonos, kabinetos vai citās struktūrvienībās, kas sniedz kosmētiskos pakalpojumus, veicot darbu individuāli, kolektīvā vai vadot nesertificētus kosmētiķus. Kosmētiķis veic klienta sejas un ķermeņa ādas apstrādes, kopšanas un tīrīšanas procedūras vai to atsevišķu daļu kosmētisko apstrādi un kopšanu ar kosmētisko aparatūru. Ir personīgi atbildīgs par savas profesionālās darbības rezultātiem un pieļautajām kļūdām, morālo un ētisko rīcību atbilstoši medicīnas ētikas normām.

Papildus informācija: http://www.profesijupasaule.lv/lv/cat/13/34/31

Kas jāmācās:

Kvalifikācijas apguvi var uzsākt pēc vidējās izglītības ieguves. Jāapgūst profesionālie priekšmeti: cilvēka anatomija un fizioloģija, ģenētika un mikrobioloģija, neiroloģija, ādas un tās derivātu histoloģija un fizioloģija, terapija, farmakoloģija, kosmētiskie līdzekļi un izejvielas, kosmētiskie instrumenti (aparatūra, ierīces), cilvēka higiēna, dekoratīvā kosmētika, psiholoģija, lietišķā ekonomika, profesionālā svešvaloda, mārketings un komunikācijas, kosmētiskās un ārstnieciskās procedūras. Teorijas priekšmetu apguve tiek nostiprināta praktisko mācību nodarbībās skolā un kvalifikācijas praksē – skaistumkopšanas uzņēmumos un skolā.

Interesē? Piesakies tagad – spied šeit!