RSMPV

SPA speciālists
Kvalifikācijas līmenis Programmas īstenošanas forma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Nodarbību režīms
3. profesionālās kvalifikācijas līmenis,
4. LKI līmenis*
Klātiene Vidējā 1,5 gadi Katru dienu

* LKI līmenis – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Kvalifikācijas apraksts:

SPA speciālists sniedz SPA speciālista pakalpojumus, veicot klienta labsajūtas uzlabošanu, noguruma novēršanu un atpūtas nodrošināšanu,  kvalitatīvi izpildot SPA procedūras un izvēloties SPA procedūru veidus un grafiku. SPA speciālists spēj uzņemties atbildību par sava darba procesu un rezultātiem un nodrošina drošu, komfortablu un estētisku darba vidi, kurā klienti saņem pakalpojumus saskaņā ar SPA uzņēmuma darbības koncepciju, veido klienta izpratni par SPA pamatprincipiem

Kas jāmācās:

Jāapgūst profesionālie mācību priekšmeti: SPA etiķete, ētika, meistara darba vide un dizains, SPA filozofija, starptautiskās un nacionālās koncepcijas, cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamati, veselīga dzīvesveida un SPA uzturmācības pamati, SPA procedūras, izejvielas, eko produkti, viesmīlības pamati, epidemioloģija, profesionālā svešvaloda, tirgzinība un uzņēmējdarbības pamati, saskarsmes psiholoģija, praktiskās mācības (masāža un SPA procedūras).

Interesē? Piesakies tagad – spied šeit!