RSMPV

Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
Kvalifikācijas līmenis Programmas īstenošanas forma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Nodarbību režīms
3. profesionālās
kvalifikācijas līmenis,
4. LKI līmenis*
Klātiene Vidējā izglītība 1,5 gadi (2120 stundas) Katru dienu

* Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Kas ir TĒRPU MODELĒŠANAS UN KONSTRUĒŠANAS SPECIĀLISTS?

Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists ir tekstilnozares speciālists, kas  zīmē skices, konstruē pamatpiegrieztnes, modelē, piegriež un izgatavo šūtos izstrādājumus saskaņā ar klienta/ pasūtītāja vēlmēm.

Ko spēj TĒRPU MODELĒŠANAS UN KONSTRUĒŠANAS SPECIĀLISTS?

1. Pārzināt nozares attīstību un darba organizāciju šūto izstrādājumu izgatavošanā.
2. Notiekt klienta/ pasūtītāja vēlmes, novērtēt klienta vizuālo tēlu un piedāvāt klienta/ pasūtītāja vēlmēm atbilstošu tērpa vizuālo risinājumu.
3. Pārzināt cilvēka auguma pamatmērus, apģērba bāzes konstrukcijas izstrādei nepieciešamos aprēķinus, mērīt cilvēka ķermeni un izstrādāt bāzes konstrukcijas.
4. Pārzināt tehniskās modelēšanas paņēmienus, pārbaudīt konsttrukcijas kvalitāti un atbilstību modelim, labot konstrukciju, ja nepieciešams.
5. Izvērtēt pastāvošos darba vides riska faktorus ādu un kažokādu izstrādājumu ražošanas nozarē.
6. Aprēķināt tekstilmateriālu, palīgmateriālu un apdares materiālu faktisko izlietojumu.
7. Veikt konstruktīvo detaļu lielumošanu atbilstoši izmēriem.
8. Sagatavot šūto izstrādājumu lekālus, atbilstoši produktu izgatavošanas specifikai.
9. Piegriezt šūtos izstrādājumus, ievērojot darba drošības prasības un izmantojot racionālus un drošus darba paņēmienus, pārbaudīt piegriezto detaļu kvalitāti.
10. Remontēt gatavu (lietotu) izstrādājumu un mainīt, pārveidot gatavu izstrādājumu, lai radītu jaunu/ citu izstrādājumu.

Mācības organizētas pēc moduļu (kursu) principa.

Moduļi:
– Nozares attīstība un darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā
– Šūto izstrādājumu konstruēšanas pamati
– Piegriešanas pamati
– Bāzes konstrukcijas izgatavošana
– Stilistisko risinājumu izstrāde un vizualizācija
– Tekstilmateriālu novērtēšana
– Apģērbu izgatavošana,
– Lielummainīšana un ražošanas lekālu izgatavošana
– Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālistu prakse

Mūžizglītības kompetenču kursi (moduļi):
– Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2. līmenis),
– Zaļās prasmes
– Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2. līmenis, t.sk. profesionālajā terminoloģijā),
– Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2. līmenis)

-Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis)

Interesē? Piesakies tagad – spied šeit!