RSMPV

Fotogrāfs
Kvalifikācijas līmenis Programmas īstenošanas forma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Nodarbību režīms
3. profesionālās kvalifikācijas līmenis,
4. LKI līmenis*
Klātiene Pamatizglītība 4 gadi Katru dienu

* LKI līmenis – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Kas ir FOTOGRĀFS?

Fotogrāfs ir speciālists, kurš rada un apstrādā estētiski augstvērtīgu (profesionālu) fotogrāfisku attēlu, veic materiālu novērtēšanu, atlasi un saglabāšanu, atbilstoši darba devēja vai individuālā pasūtītāja uzdevumam. Fotogrāfs strādā individuāli vai uzņēmumos, kas sniedz fotografēšanas pakalpojumus vai pielieto fotogrāfiskus attēlus uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai, kura nav saistīta ar fotografēšanu.

Ko spēj FOTOGRĀFS?

1. Izstrādāt idejas koncepciju darba uzdevumam.
2. Apzināt fotografēšanai nepieciešamos tehniskos līdzekļus un sagatavot tos, kā arī novērtēt fotografēšanas vidi un izvietot objektu/modeli vidē.
3. Veidot augstvērtīgu kadra kompozīciju.
4. Fotografēt, izmantojot digitālās vai analogās tehnoloģijas.
5. Lietot safotografētā materiāla apstrādes datorprogrammas vai analogās tehnoloģijas.
6. Veikt safotografētā materiāla sagatavošanu drukai.
7. Veikt ar fotografēšanu saistīto izmaksu aprēķinus un darba uzdevumus atbilstoši uzņēmējdarbības principiem.
8. Pielietot fotogrāfa profesionālajā darbībā arī citas prasmes, piemēram, video filmēšanas un montāžas principus vai grafikas dizaina principus, skaņu audiovizuālajos materiālos vai animācijas pamatprincipus.
9. Lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
10. Pastāvīgi pilnveidot savu personību, pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.

Mācības organizētas pēc moduļu (kursu) principa

Vispārizglītojošie mācību kursi:
– Latviešu valoda, Literatūra
– Svešvaloda, Otrā svešvaloda
– Matemātika, Informātika
– Dabaszinības
– Vēsture un sociālās zinības
– Sports

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi (moduļi):
– Sabiedrība un cilvēka drošība, 1. un 2. līmenis
– Sociālās un pilsoniskās prasmes, 1.līmenis
– Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. un 2.līmenis)
– Valodas, kultūras izpratne un izpausmes, 1. līmenis
– Zaļās prasmes vai Valodas, kultūras izpratne un izpausmes, 2. līmenis (Izvēles moduļi)

Profesionālo kompetenču mācību kursi (moduļi):
– Radošās domāšanas attīstīšana
– Vizuālā komunikācija
– Fotografēšanas pamatprocesi
– Fotogrāfiju digitālā apstrāde
– Kadra kompozīcijas un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu pielietošana fotogrāfijā
– Foto projektu veidošana
– Žanru izmantošana foto darbu veidošanā
– Fotografēšanas vides iekārtošana un scenogrāfija
– Video filmēšana un montāža
– Fotografēšanas, filmēšanas, gaismošanas un skaņošanas pamatprocesi un darba veidi
– Fotogrāfa kvalifikācijas prakse,
– Uzņēmējdarbība radošo industriju nozarē (t.sk. Iniciatīva un uzņēmējdarbībā)
– Grafiskā dizaina darbu veidošana vai Multimediju dizaina darbu veidošana vai Jaunāko tehnoloģiju pielietošana fotografēšanā vai Alternatīvo paņēmienu pielietošana fotogrāfiju izgatavošanā. (Izvēles moduļi)

Interesē? Piesakies tagad – spied šeit!