RSMPV

Darba vidē balstītas mācības

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

 

 

Rīgas Stila un modes tehnikums 2017. gada 15. maijā ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Latvijas darba devēju konfederāciju (LDDK) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.5.1.0./16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” ietvaros.

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija
Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji
Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris
Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes
Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki – RSMT izglītojamie – tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Attiecināmās izmaksas:


Fiksēto izmaksu segšana

civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.


Mainīgo izmaksu segšana

transports un dienesta viesnīca līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.


Kompensācija uzņēmējam –
1.48 EUR/h par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un 7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.


Kompensācija PII
par DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.


Rīgas Stila un modes tehnikumā projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējuši 790 audzēkņi un
mācību prakses realizējuši 151 audzēknis.

Rīgas Stila un modes tehnikuma populārākās profesijas projekta ietvaros: manikīra un pedikīra speciālists; kosmētiķis; vizuālā tēla stilists; frizieris-stilists; vizāžists; fotogrāfs; tērpu izgatavošanas un stila speciālists; SPA speciālists.

Rīgas Stila un modes tehnikuma labākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: SIA “Unastyle Studio”; SIA “Skaistums un veselība”; SIA “Šarmante”; SIA “Lilac Nails”; SIA “Salons Ēra”; SIA “Leather AA”; SIA “Laimalux”; SIA “Safrizē”; SIA “Jaunanauda”; SIA “House of Hair”; SIA “IMISOL”; SIA “HAIRRIGA”; SIA “Blank Spot”; SIA “Fotorobs”; Ansis Klucis; SIA “AM Foto”; SIA “AM Art”; SIA “Dzintras frizētava pluss”;  SIA “Douglas Latvia”; SIA “Diāna DR”; Irina Bulgakova; Zeltīte Banvale; Zane Melnace; Viktorija Treiliba, un daudzi citi.

Rīgas Stila un modes tehnikums no projekta ieviešanas brīža aktīvi un daudzskaitlīgi iesaistījies darba vidē balstītu mācību ieviešanā skaistumkopšanas, tekstila un vizuālās saziņas nozarēs, tādējādi pilnveidojot profesionālo izglītības saturu un izaugsmi. Kopīgi ar projekta komandu organizēti semināri un ekskursijas sadarbības veicināšanai ar uzņēmumiem, praktikantiem un izglītības iestādi, kas uzlabojis gan saziņu, gan devis iespējas ikvienai iesaistītajai pusei.

Vairāk par projektu: LDDK.lv

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 09.11.2023. jau sesto reizi organizēja apbalvošanas ceremoniju “Dari un mācies – viss tikai sācies!”, kurā paldies tiek teikts uzņēmumiem, kas ir bijuši atsaucīgi un īstenojuši darba vidē balstītas mācības (DVB) un prakses, dodot iespēju profesionālo skolu audzēkņiem praktizēties reālā uzņēmumu vidē.

Apbalvošanas ceremonija notika “Rīgas Cirkā”. Apbalvošana notika divās nominācijās – labākie prakšu uzņēmumi  un labākie darba vidē balstītu mācību uzņēmumi 2023. gadā, kā arī tika godinātas profesionālās izglītības iestādes un citi sadarbības partneri.

Nominanti un balvas saņēmēji Rīgas reģionā:

– kategorijā “Labākie prakšu uzņēmumi 2023. gadā”
Nominanti: SIA “Parkavilla”,  AS “Pasažieru vilciens”, Ilze Jēkabsone – Baltruka, SIA “Douglas Latvia”, SIA “Rallija klubs”, Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”, SIA “LEAX Baltix”, Valsts SIA “Latvijas Televīzija” un AS “Rīgas piena kombināts”, kurš saņēma balvu “Labākais prakšu uzņēmums Rīgas reģionā 2023. gadā”.

– kategorijā “Labākie darba vidē balstītu mācību uzņēmumi 2023. gadā”
Nominanti: SIA “BBH Investments”, SIA “ENTRESOL”, SIA “HOLM BALTIC”, SIA “DIŽOZOLS PLUS”, SIA “Rīgas meži”, AS “VG KVADRA PAK” un SIA “RTU BT1”, kurš saņēma balvu “Labākais darba vidē balstītu mācību uzņēmums Rīgas reģionā 2023. gadā”.

Pateicamies projekta sadarbības partneriem – profesionālās izglītības iestādēm par spēju kopīgi attīstīt un ieviest jaunu mācību formu – darba vidē balstītas mācības. Pateicamies Izglītības un zinātnes ministrijai un Centrālās finanšu un līgumu aģentūrai par atbalstu projekta ieviešanā.

Apbalvošanas ceremonija tapusi: Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītas mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” ietvaros, pasākuma foto nodrošināja Toms Norde. Īpašs paldies pasākuma sponsoriem: SIA “Laflora”, SIA “Edy365.com”, SIA “INTRAC Latvija”, SIA “KMK Auto”, SIA “Lexel Fabrika”, SIA “Durbes veltes”.

Ar pilnu LDDK Apbalvošanas ceremonijas Rīgas reģiona nominantu aprakstu var iepazīties –šeit.

Kontaktinformācija: Darba vidē balstītas mācības projekta koordinatore tehnikumā – Laura Ait Ožmida tālr. 20140052, e-pasts: laura.ait-ozmida@rsmt.lv