RSMPV

skolas_soma

2023./2024. mācību gada 2.semestrī projekta ietvaros RSMT īstenoja sekojošus kultūrizglītojošus pasākumus:
26.martā
– 10 izglītojamie 81./82. grupa apmeklēja Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja Koka spiedogu darbnīcu un nodarbību “No idejas līdz rotai”.
13.aprīlī –
25 izglītojamie 27./28.grupa Vizuālā tēla stilisti apmeklēja Latvijas Nacionālo operu un baletu, iepazīstot aizskatuves pasauli, kā arī apmeklēja Dekoratīvās mākas un dizaina muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstādi “Skarien-jūtīgs”.
05.aprīlī – 13 izglītojamie 57./58. grupa apmeklēja Dekoratīvās mākas un dizaina muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstādi “Skarien-jūtīgs”.
17.aprīlī – 17 izglītojamie 43./44. grupa apmeklēja Dekoratīvās mākas un dizaina muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstādi “Skarien-jūtīgs” un nodarbību “No idejas līdz rotai”.
23.maijā – 450 izglītojamie RSMT Aktu zālē apmeklēja 2 koncertlekcijas “Roks un atmoda”.


2023./2024. mācību gada 1.semestrī projekta ietvaros RSMT īstenoja sekojošus kultūrizglītojošus pasākumus:
25.septembrī – 60 izglītojamie fotogrāfi (2.-4.kursi) apmeklēja Abgunstes muižu, noklausoties lekciju un veicot praktiskus uzdevumus.
02.oktobrī – 145 izglītojamie (1. – 4. kursu programmu Tērpu izgatavošanas un stila speciālists, Tērpu modelēšans un konstruēšanas speciālists, Drēbnieks izglītojamie) piedalījās lekcijā “Mode un vide”, ko vadīja Modes muzeja gids/lektore Agrita Grīnvalde.
16.novembrī – 500 izglītojamie (1.-4.kursi) baudīja postfolka apvienības “Saule i tuvāk” Latvijas Valsts svētku koncertus.
22.novembrī 18 izglītojamie apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeja lekciju: ”No okupācijas līdz brīvībai”.
29.novembrī 35 izglītojamie apmeklēja Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādi “Žizele”.
12.decembrī 150 izglītojamie baudīja Istabas teātra 2 izrādes “Vēja ziedi”.
14.decembrī 14 izglītojami piedalījās Modes muzeja Zīmēšanas nodarbībā, kā arī iepazinās ar muzeja ekspozīciju.
18.decembrī 540 izglītojamie piedalījās Ziemassvētku koncertlekcijās “Ziemassvētku ekspresis”.
19.decembrī 19 izglītojamie apmeklēja Modes muzeja lekciju Mode un vide, kā arī iepazinās ar muzeja ekspozīciju.
20.decembrī 13 izglītojamie piedalījās Modes muzeja Zīmēšanas nodarbībā, kā arī iepazinās ar muzeja ekspozīciju.
20.decembrī 24 izglītojamie apmeklēja LNM Rīgas Biržu, kurā iepazinās ar Austrumu zāles ekspozīciju gida pavadībā.


2022./2023. mācību gadā projekta ietvaros RSMT īstenoja sekojošus kultūrizglītojošus pasākumus:
30. oktobrī – kultūrizglītojošs notikums izbraukuma izlaušanās spēle “Blēņas un pasakas” sadarbībā ar nodibinājumu “Imanta Ziedoņa fonds “Viegli””, kurā piedalījās 1. kursu 125 izglītojamie;
21. novembrī – vīru kopas “Vilki” koncertlekcija “Karavīru dzīvesziņa un dziedātās dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām” 520 izglītojamajiem, t.sk. 1.kursi – 130; 2.kursi – 138, 3.kursi – 142, 4. kursi – 110 izglītojamie;
13. decembrī – kinofilma “Kino un Mēs” sadarbībā ar filmu studiju FenixFilm 4. kursi – 28 izglītojamie;
06. jūnijā – 242 izglītojamie kinoteātrī Splendid Palace apmeklēja filmu “Māsas” (Trickster Pictures, Fenixfilm, Deep Sea Studios);
13. jūnijā – 102 izglītojamie apmeklēja filmu “Mātes piens” (Studija Deviņi).

2021./2022. mācību gadā projekta ietvaros RSMT izglītojamajiem bija iespēja noskatīties koncertuzvedumu un Latvijas autoru filmu attālināti, saņemot pieejas saiti (linku):
No 15. līdz 26. novembra – koncertuzvedums “Lāčplēša diena” (693 izglītojamiem), sadarbībā ar AUSS MEDIA SIA,
No 14. līdz 21. decembra – kino filma “Tizlenes” (677 izglītojamiem), sadarbībā ar Rīgas Nami SIA.
28. martā un 30. martā Latviešu valodas stundās tiek īstenots kultūrizglītojošs notikums – attālināta nodarbība “Es un Imants Ziedonis “Dzirnakmeņos””. Kultūrizglītojošajā notikumā piedalās 175 tehnikuma izglītojamie.
30. maijā – Kultūrizglītojošs notikums – izlaušanās spēle “Blēņas un pasakas” (166 izglītojamiem), sadarbībā ar nodibinājumu „Imanta Ziedoņa fonds „Viegli””. Izbraukumā klātienē piedalījās 2. kursi.
31. maijā – Latvijas Nacionālais teātra izrāde “Latvieši” (132 izglītojamiem) attālināti izrādi skatījās 4. kursi.
06.jūnijā – Filmas “No Ghetto līdz Olimpiskajam zeltam” (489 izglītojamiem), sadarbībā ar Rīgas nami SIA, k/t SPLENDID PALACE. Klātienē kīnoteātri apmeklēja 1., 2. un 3. kursi

2020./2021. mācību gadā projekta ietvaros sadarbībā ar “Latvijas Kinematogrāfistu savienību” RSMT izglītojamajiem bija iespēja noskatīties Latvijas autoru filmas un sadarbībā ar “Latvijas Nacionālo teātri” – teātra izrādēs, saņemot pieejas saiti (linku):
7. un 8. decembrī – animācijas dokumentālo filma “Mans mīļākais karš” (712 izglītojamiem),
14. decembrī – filma “Jelgava 94”, (725 izglītojamajiem),
16. decembrī – animācijas filmu “Projām”, (725 izglītojamajiem),
7. maijā – Nacionālā teātra ieraksta izrāde “Cīrulīši” (1.kursi, 207 izglītojamie),
7. maijā – Nacionālā teātra ieraksta izrāde “Svina garša” (2., 3. un 4. kursi, 484 izglītojamie).

2019./2020. mācību gadā:
28. oktobrī izglītojamie apmeklēja kinofilmu “Oļegs” kinoteātrī “Splendid Palace”,
28. novembrī 723 izglītojamie apmeklēja kinofilmu “Dvēseļu putenis” kinoteātrī “Splendid Palace”.

2018./2019.mācību gadā:
27. novembrī 862 izglītojamie apmeklēja kinofilmu “Homo Novus” k/t “Splendid Palace”,
17. decembrī 853 izglītojamie apmeklēja kinofilmu “Jaungada taksometrs” k/t “Splendid Palace”,
28. martā 830 izglītojamie apmeklēja animācijas filmu “Saule brauca debesīs” k/t “Splendid Palace”,
4. jūnijā 661 izglītojamie apmeklēja dokumentālo īsfilmu “Mind your step” k/t “Splendid Palace”.

 


lv100-zime-uzsaukums-rgb-horizontal.36

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.