RSMPV

SEM@SCHOOL

Kopš 2015./2016. mācību gada mūsu tehnikums piedalās Erasmus+ projektā SEM@SCHOOLS – “Sustainable Energy Management @Schools in Europe” jeb “Energoresursu efektīva izmantošana Eiropas skolās”.
Projekta mērķis ir izglītot audzēkņus un sabiedrību par zaļo ekonomiku un pilnveidot zināšanas par energoefektivitātes uzlabošanas iespējām skolās.

PASĀKUMU SARAKSTS

2015. GADS

 • Valsts izglītības satura centra rīkots seminārs par projekta mērķiem un uzdevumiem / Oktobris

2016. GADS

 • SEM@SCHOOLS.EU energoefektivitātes projekta seminārs pedagogiem 9. un 10. februārī

Projektu koordinatore Santa Filipsone un direktores vietniece profesionālo programmu attīstības un kvalitātes jomā Vita Grīnbauma apmeklēja SEM@SCHOOLS.EU energoefektivitātes projekta semināru un tika iepazīstinātas ar visu aktuālo projekta informāciju, tai skaitā par tiešsaites mācību platformu, apmācības moduļiem, skolas energoefektivitātes apsekošanu un gala ziņojumu sastādīšanu.

56cd7ed12d8b-501573b8-01c0-45a2-a909-ba828b14bfa5 56cd7effe196-db814034-0417-495b-939e-ae3efc85e87a 56cd7f13695f-02f5c0d1-22af-4f01-850c-db40417c11b9 56cd7f2fe97f-ffcffaf0-7191-4e34-9109-b11eca68a4ca

 • Tika izveidotas audzēkņu komandas un notika to apmācības / Aprīlis
 • Uztveres apsekojumi skolā / Maijs – Jūnijs
 • Izglītojamo pašmācība tiešsaitē / Maijs – decembris

Projekta ietvaros līdz pat jūnijam notika uztveres apsekojumi mācību un ražošanas korpusā. Isglītojamie veica īpašus mērījumus visās tehnikuma telpās un aizpildīja pētījuma lapās, lai secinātu, cik efektīva ir energoresursu izmantošana mūsu tehnikumā. Uztveres apsekojuma mērķis ir noskaidrot, kā darbs telpās ietekmē katra skolotāja, audzēkņa veselību un labsajūtu. Tā rezultātā tiek izstrādāti potenciāli uzlabojumi, kas ļautu audzēkņiem un darbiniekiem tehnikuma telpās justies daudz labāk.
1 2 Untitled 20160708_105701

 • Analītiskais apsekojums skolā / Septembris

Audzēkņi, skolotāju vadībā veica analītisko apsekojumu.

 • Monitoringa vizīte – Seminārs ar ekspertu no Lielbritānijas

Grupas 29./30. četri audzēkņi – Emīls, Aleksis, Patrīcija un Maksims – kopā ar skolotāju Vitu Grīnbaumu piedalījās Monitoringa vizītē Ogres Tehnikumā. Audzēkņi prezentēja līdz šim paveikto (ieskats prezentācijā – Energoefektivitātes projekts), uzklausīja citu skolu prezentācijas, iesaistījās diskusijās par jautājumiem, problēmam un iespējamajiem risinājumiem.

 • Taupības nedēļa / 7.-11. novembris

“Taupības nedēļas” ietvaros audzēkņi tiek aicināti: 1) sākoties starpbrīdim izslēgt gaismu klases telpās, ja to neizdara skolotājs; 2) atvērt logus starpbrīžu laikā un sākoties stundai tos aizvērt; 3) tehnikumā ģērbties atbilstoši laikapstākļiem – ģērbties silti (silti džemperi, jakas utt., bet ne virsjakas!) Par Taupības nedēļu informē arī tehnikuma Facebook lapā. Pasākumā piedalās visi: audzēkņi, skolotāji un tehnikuma tehniskais personāls. Top arī audzēkņu veidotais plakās:

 plakatsTN

 • “Ārstēsim klimatu!” / 3. novembris – 9.decembris

Izstādes “Ārstēsim klimatu!” apmeklējums Dabas muzejā, prezentāciju un spēļu izstrāde, kurās tiek aktualizēta vides problēmas, audzēkņi izstrādā ieteikumus gan visai sabiedrībai, gan tehnikumam, kā uzlabot klimata problēmas.

IMG_2716 SAM_7579 SAM_7566

Dažās prezentācijās ielūkoties var šeit: Fosilā kurināmā izmantojamība; Saules_energija.

 • Plakātu konkurss.

Audzēkņi piedalās ideju un plakātu konkursā, kura ietvaros audzēkņi tiek aicināti izteikt idejas par energoresursu (elektrība, ūdens, siltums) taupīšanu mūsu skolā un izveidot A3 vai A4 plakātu. Plakātu var veidot arī par vienu no energoresursiem – elektrība, siltums, ūdens.

plakatukonkurss    plakatukonkurss_1      plakatukonkurss_2.png

2017. GADS

 • Akcija un eksperiments “Skolas energoefektivitātes uzlabošana” / janvāris, februāris

Eksperimenta ietvaros norisinājās 3 akcijas – “Uzlādē telefonu mājās” 16.-22. janvārim, “Izslēdz gaismu” 23.-29. janvārim, “Elektroenerģijas taupīšana” 30. janvāra-10. februārim.  Rezultāti pieejami šeit: Skolas energoefektivitates uzlabošanas akcijas rezultāti.

gaisma

 • Audzēkņu rīkots projekts “Diena bez telefona”

Diena-bez-telefona

 •    RSMT konkursa Erudīts 2017  – 10.martā

Konkursa mājas darbā tiek aktualizēta tēma par tehnikuma energoefektivitātes uzlabošanas iespējām. Skolēniem ir iespēja izteikt ieteikumus skolai. Lābākie mājas darbi šeit: grupas 25./26. mājas darbs ; grupas 87./88. mājas darbs.

Energoefektivitas-Pasakumi_skola

 • Audzēkņu rīkots projekts “Make your wardrobe great again” / 27. aprīlis

Audzēkņu veidota akcija, kas saistīta ar ekoloģisko audzināšanu, vides problēmu aktualizāciju. Akcijas mērķis – Skaistāka un ilgtspe’jīgāka pasaule!
Make_your-wardrobe-great-again

 • Gala ziņojuma sagatavošana / aprīlis, maijs

Audzēkņi skolotāju vadībā veic gala ziņojuma sagatavošanu un maijā prezentē to tehnikuma vadībai un skolotājiem.