RSMPV

Uzņemšanas rezultāti 2023./2024. mācību gadam izglītības programmās ar iegūtu pamatizglītību

2023./2024. mācību gadā izglītības programmās ar iegūtu pamatizglītību ir nokomplektētas šādas grupas:
Būs publicēts 19.07.2023. pl.12:00

Lai uzzinātu rezultātu atveriet attiecīgās kvalifikācijas grupu (uz klikšķinot uz tās) un meklējiet sarakstā Jums piešķirto iesnieguma reģistrācijas numuru.
Ja Jūsu iesnieguma reģistrācijas numurs ir atrodams, esat uzņemts/-ta mācībām RSMT.

Vēršam uzmanību, ka sakarā ar lielo pieteikumu skaitu RSMT ir pieprasījis papildus budžeta vietas. Tiklīdz būs zināmas papildus vietas RSMT pārstāvji sazināsies ar kandidātiem individuāli.

UZMANĪBU! Visiem uzņemtajiem izglītojamajiem, kopā ar kādu no vecākiem vai pilnvaroto personu, ir jāierodas tehnikumā noslēgt vienošanās par mācību uzsākšanu un, ja attiecināms, arī īres līgums ar dienesta viesnīcu. Vienošanās un īres līguma parakstīšana notiks 24.jūlijā no pl.9.30 līdz 16.30.

Ierodoties uz vienošanās parakstīšanu, uzņemtajiem izglītojamajiem:

  • jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu (pase vai ID karti),
  • jāiesniedz iegūtās izglītības apliecinošo dokumentu kopijas, t.i. atestāts un sekmju izraksts, uzrādot oriģinālu
  • jāiesniedz 1 fotogrāfijas (3 x 4 cm izmērā),
  • jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa (veidlapa 027/u) ar norādi par atļauju mācīties konkrētajā profesijā un par atļauto slodzi sporta stundās,
  • ja attiecināms, jāiesniedz dokumenta, kas apliecina personas ar speciālām vajadzībām, bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna statusu, kopija, uzrādot oriģinālu,

kā arī

  • būs iespēja iesniegt iesniegumu, norādot bankas kontu stipendijai,
  • būs iespēja nofotografēties izglītojamā RSMT ID kartei.

Gadījumā, ja esat uzņemts, bet mainījuši savu izvēli un izlēmuši nemācīsieties tehnikumā, lūgums informēt, rakstot uz uznemsana@rsmt.lv vai zvanot darba laikā pa tālruni 20140052, 27706214 vai 2311089.